2022 HEYAD PROJE BAŞVURU REHBERİ

2022 HEYAD PROJE BAŞVURU REHBERİ

HABER TARİHİ: 05 Aralık 2022
326 Kişi okudu

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Yardımın Amacı ve Dayanağı

1.1.Giriş:

Türkiye’de engelliler toplumsal hayata katılımda pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Engelli olanlarla olmayanlar arasındaki iletişimsizlik engellilerin toplumsal hayata katılımına engel olan sorunlardan biridir. Bu iki grubun bir araya gelip beraber çalışma kültürü geliştirmeleri teşvik edilmedikçe, engellilere yönelik süregelen korumacı, kollamacı yaklaşım devam edecek, bu durum engellilerin haklarını savuma konusunda yetersiz kalmalarına toplumda eşitsizliklerin devam etmesine neden olacaktır.

Hasta ve Engelliler İle Yakınları Hakları Derneği (HEYAD), toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Bu kapsamda 2022 yılında başlayacak olan Üniversite Gençleriyle Engelleri Aşıyoruz programı ile üniversite gençlerinin gerçekleştirmek istediği ama bütçe bulamadığı proje fikirleri için programın başlatılmasına karar verilmiştir.

 1.2.Yardımın Amacı:

Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği (HEYAD) gençlerin STK ile bağlarının güçlendirilmesi aktif katılım sağlanması, toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çözüm üretilmesi gibi çeşitli amaçlarla gençlerin faaliyetlerini desteklemektedir. Bu kapsamda HEYAD, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda gençlerin projelere yardım edecektir.

1.3.Yardımın Dayanağı:

5253 sayılı Dernekler Kanunu, HEYAD Tüzüğü, Yönetim kurulu kararıdır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM: Başvuru Koşulları

2.1.Kimler Başvuru Yapabilir?

 • 18 yaş ve üstünde olan Üniversite öğrencileri
 • Antalya’da ve İlçelerinde aktif öğrenciliği devam ediyor olması
 • 4 ve daha fazla kişiyle grup kuranlar
 • Çalışmalarının odağında engelli bireylerin toplumsal katılımını geliştirmek, haklarını savunmak ve/veya sosyal refahını artırmak olan
 • Proje en fazla 3 (üç) ay sürecek şekilde yapılması
 • Her grup tek bir projeyle başvuru yapabilir.

 2.2. Kimler başvuru yapamaz?

 • 18 yaş altı ve Üniversite öğrencisi olmayan
 • Antalya dışında illerde yaşayan ve okuyan
 • Bireysel ve 4 kişiden az olan gruplar
 • Aynı grubun birden fazla projeye başvurması
 • Engellilik dışında bir konu hakkında proje yazanlar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Desteklenecek Proje Konuları ve Hibe Miktarı

 3.1. Desteklenecek Proje Konuları

Proje Konuları ile İlgili Genel Hükümler Desteklenecek proje konuları HEYAD Yönetim kurulu tarafından belirlenir. HEYAD kurumsal internet sitesinde (www.heyad.org.tr) yayımlanır. İlan edilen konuların kapsamına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz. Proje konularının aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 

 • Kamu yararına ilişkin olması,
 • Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması
 • Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması
 • Engellilerin desteklenmesi
  1. Proje Hibe Miktarı

Üniversitede okuyan, proje fikirleri olan ama hayata geçirmek için finansal olarak yeterli olmayan ve bu sebeple projelerini bir türlü hayata geçiremeyen gençleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

 • Üniversite Gençleriyle Engelleri Aşıyoruz Fonu’na başvuru yapan Üniversite öğrencilerine toplam 30.000 TL hibe desteği verilecektir. Başvuru da bulunan 2 farklı proje fikrine 15.000 TL olarak destek verilecektir.

 

Peki Hibe nasıl verilecek?

 

 • Proje başladıktan sonra faaliyetler gerçekleştirildiğinden itibaren hibe desteğinin (15.000 TL’nin)  3/1’i (5.000 TL) ) verilecektir.  Proje bittikten sonra 3/2 (10.000 TL ) verilecektir.
 •  Proje için yapılan harcamaların faturalarının birer nüshası gönderilecek.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görünürlük Rehberi

                Projede kullanılacak olan görsel materyallerde (Afiş, Broşür, Video, Kitapçık, pankart, sertifika, plaket gibi…) Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği ( HEYAD) Logosu kullanılmak zorundadır. Kendi logonuz(İsminiz) ve HEYAD logosu yer alması gerekmektedir.  Görünürlük materyallerinin yanında sorumluluk metni yazılması gerekmektedir.

 “Bu ……………, Üniversite Gençleriyle Engelleri Aşıyoruz Programı kapsamında Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği (HEYAD)’ın desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla………  aittir ve HEYAD’ın görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 ÖRNEK:

Sizin logonuz (veya isminiz)/ Dernek Logosu/ sorumluluk metni

      “Bu ……………, Üniversite Gençleriyle Engelleri Aşıyoruz Programı kapsamında Hasta ve Engelliler ile Yakınları Hakları Derneği (HEYAD)’ın desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla………  aittir ve HEYAD’ın görüşlerini yansıtmamaktadır.”

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Uygulama Takvimi

Proje Başvuru Tarihi

Başlangıç: 5 Aralık 2022

Bitiş: 25 Aralık 2022

Seçilen Projelerin Açıklanması

2 Ocak 2023

Proje Çalışmalarına Başlanması

9 Ocak 2023

Projenin bitişi

9 Nisan 2023

 

 

 

 

 

 

 ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun